Logo
Gea
Sign
Praktijk

Website door Rocketsuit.nl

Consult en Behandeling

Consult
Tijdens het eerste osteopathische consult zal ik uitgebreid vragen naar uw klachten (specifieke anamnese) en alles wat daarmee te maken kan hebben. Daarna bevraag ik uw algehele gezondheidstoestand, doorgemaakte ziektes, ongevallen, operaties, eerdere behandelingen en medicatie (systeemanamnese) Aandacht heeft steeds de vraag of osteopathie voor u wel de juiste behandelvorm is, of het veilig (safe) is u te behandelen, maar ook of niet eerst een nader medisch onderzoek door uw arts of specialist noodzakelijk is.
Dan volgt een lichamelijk onderzoek waarbij alle bewegingssystemen (pariëtaal, visceraal en craniosacraal) op beweeglijkheid onderzocht worden: waar zitten blokkades of bewegingsbeperkingen (restricties, elasticiteitsverlies), die met uw klacht verband kunnen houden. Zelfs minuscule bewegingsstoornissen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat u in het vraaggesprek alle doorgemaakte aandoeningen vermeldt. Naast het lichamelijke onderzoek kan het soms nodig zijn om door middel van röntgenfoto's en /of aanvullend laboratoriumonderzoek de diagnose te ondersteunen.

Tenslotte bespreek ik met u mijn bevindingen en leg ik u uit wat mijn behandelstrategie zal zijn, daarbij nauw lettend op de oorzaak van uw actuele klacht. Tegelijkertijd probeer ik in dit eerste consult de behandeling al te starten.

Het eerste consult kan tot 1,5 uur duren.
Elke volgende behandeling duurt 1 uur.

Als osteopathie voor u geïndiceerd is en u daarmee door wilt gaan, wordt na drie behandelingen het effect geëvalueerd.

Behandeling
Een osteopaat zoekt naar bewegingsverlies in alle structuren die betrokken kunnen zijn bij de oorzaak van de klacht en verhelpt waar nodig de bewegingsbeperkingen ten gunste van de primaire oorzaak en de compensaties. Hij bevordert daarmee functie en genezing en dus gezondheid. Er wordt door hem gebruik gemaakt van een groot aantal specifieke behandelmethoden om de gevonden bewegingsverstoringen te verhelpen, zonder apparatuur of medicatie.

Tussen twee behandelingen kan een periode zitten, die kan variëren van één week tot één maand.

Reactie op de behandeling
In het algemeen kunt u ongeveer 2 dagen een reactie verwachten op de behandeling. Bij ieder mens kan die reactie verschillen: vermoeidheid, emotioneel zijn, uw klachten korte tijd erger, dan wel een toename van energie of een sterke vermindering van uw klachten. Het advies is om dezelfde dag na de behandeling geen drukke afspraken te plannen en om niet intensief te sporten. Zo heeft u het meeste profijt van de behandeling.

U wordt verzocht bij iedere afspraak een badlaken mee te nemen.